استفاده از فوران گیرهای سطحی به همراه سیستم ESG در سکوهای نیمه شناور حفاری| ویکی پدیا فارسی

استفاده از فوران گیرهای سطحی به همراه سیستم ESG در سکوهای نیمه شناور حفاری

استفاده از فوران گیرهای سطحی به همراه سیستم ESG در سکوهای نیمه شناور حفاری

چکیده
امروزه با توجه به کشف میادین نفتی در آبهای فوق عمیق (تا 10000 فوت) استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در استحصال نفت و گاز چه به لحاظ تکنیکهای عملیاتی و رعایت نکات ایمنی و چه به لحاظ کاهش هزینه های تمام شده را شایسته توجه فراوان می کند.
تاکنون سکوهای حفاری دریایی نسل چهارم و پنجم با نرخ روزانه بالا جهت حفاری در اعماق زیاد بکار گرفته می شد که در این حالت از فوران گیرهای زیر دریایی استفاده می شد. ولی اخیرا طرح بکار بردن فوران گیرهای سطحی به همراه سیستم ESG (Environmental Safe Guard) به عنوان گزینه ای دیگر در حفاری آبهای عمیق مطرح شده است که می تواند دارای مزایای بسیاری تحت شرایط خاص و معینی باشد.
این سیستم که به مراتب کوچکتر از سیستم فوران گیرهای زیردریایی می باشد، استفاده از سکوهای قدیمی نسل دوم و سوم را حتی در حفاری آبهای عمیق مقدور می سازد که خود باعث کاهش چشمگیر هزینه های حفاری خواهد شد.